Plan provedbe

Aktivnosti projekta

1. Početna konferencija u Koprivnici 28. rujna 2011.,

2. Info dani u Koprivnici i Kaposvaru na kojima je projekt predstavljen široj javnosti i ciljanim skupinama,

3. Seminari održani u Koprivnici sa sljedećim temama:

  • Upravljanje ljudskim potencijalima
  • Prednosti zapošljavanja u EU
  • Prednosti širenja na nova tržišta korištenjem novih tehnologija komunikacije,

4. Info dani i Okrugli stol u Đurđevcu na temu „Mobilnost radne snage u prekograničnom području Mađarska – Hrvatska“ održan u sklopu Sajma poslova,

5. Okrugli stol u Kaposvaru na temu „Mogućnosti promocije mobilnosti radne snage u prekograničnoj regiji“

 

Implementacija projekta započinje 01. srpnja 2011. i traje do 30. lipnja 2012. godine.
Gdje Rijeke Spajaju

European UnionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska

Ova web stranica kreirana je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Koprivnice, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da odražava službeni stav Europske unije.