Plan provedbe

Aktivnosti projekta

1. PoA?etna konferencija u Koprivnici 28. rujna 2011.,

2. Info dani u Koprivnici i Kaposvaru na kojima je projekt predstavljen A?iroj javnosti i ciljanim skupinama,

3. Seminari odrA?ani u Koprivnici sa sljedeAi??im temama:

  • Upravljanje ljudskim potencijalima
  • Prednosti zapoA?ljavanja u EU
  • Prednosti A?irenja na nova trA?iA?ta koriA?tenjem novih tehnologija komunikacije,

4. Info dani i Okrugli stol u A?urAi??evcu na temu ai??zMobilnost radne snage u prekograniA?nom podruA?ju MaAi??arska – Hrvatskaai??? odrA?an u sklopu Sajma poslova,

5. Okrugli stol u Kaposvaru na temu ai??zMoguAi??nosti promocije mobilnosti radne snage u prekograniA?noj regijiai???

 

Implementacija projekta zapoA?inje 01. srpnja 2011. i traje do 30. lipnja 2012. godine.
Gdje Rijeke Spajaju

European UnionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska

Ova web stranica kreirana je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Koprivnice, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da odražava službeni stav Europske unije.