Partneri

 

Glavni korisnik projekta je Grad Kapošvar.

 

Partneri na projektu su: Grad Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Križevci i Vladin ured Baranjske županije iz Pečuha.

 

Područje implementacije projekta: Koprivničko-križevačka županija te županije Somogy i Baranya

Gdje Rijeke Spajaju

European UnionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska

Ova web stranica kreirana je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Koprivnice, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da odražava službeni stav Europske unije.