Projekt

Projekt pod nazivom “Cross-border work flow promotion” financira se kroz IPA prekograniA?ni program MaAi??arska-Hrvatska u proraA?unskom razdoblju Europske unije izmeAi??u 2007.-2013. godine.

Ciljevi projekta:

 • poticanje mobilnosti radne snage u hrvatsko-maAi??arskom prekograniA?nom podruA?ju
 • poveAi??anje stope zaposlenosti
 • poticanje gospodarskog razvoja prekograniA?ne regije
 • pruA?anje moguAi??nosti za bolje A?ivotne uvjete

Tko moA?e sudjelovati u projektu?

 1. Posloprimci:
  • posebno mlade osobe do 35 godina A?ivota, sa srednjim ili visokim stupnjem obrazovanja, koje su informatiA?ki pismene te poznaju barem jedan strani jezik
  • ostale osobe zainteresirane za rad u susjednoj drA?avi
 2. Poslodavci:
  • poslodavci koji su spremni zaposliti osobu iz susjedne drA?ave u svojem poduzeAi??u
  • poslodavci/poduzetnici koji A?ele proA?iriti poslovanje na trA?iA?te susjedne drA?ave zapoA?ljavanjem stranih drA?avljana (otvaranje predstavniA?tva, i sl.)

Ai??to omoguAi??uje WORK FLOW?

 • uA?enje maAi??arskog i engleskog jezika putem internet tei??i??ajeva dostupnih 24/7
 • informacije o zapoA?ljavanju u Hrvatskoj, MaAi??arskoj i EU
 • informacije za poduzetnike o moguAi??nostima A?irenja poslovanja na nova trA?iA?ta
 • razmjenu iskustava izmeAi??u poslodavaca i posloprimaca na temu mobilnosti radne snage
 • stvaranje virtualnog prostora kao centralnog mjesta za edukaciju i informiranje o moguAi??nostima zapoA?ljavanja u hrvatsko-maAi??arskom prekograniA?nom podruA?ju
 • promociju kulture A?ivljenja i rada u susjednoj drA?avi

Glavni korisnik projekta je Grad KapoA?var.

Partneri na projektu su: Grad Koprivnica, Hrvatski zavod za zapoA?ljavanje-PodruA?ni ured KriA?evci i Vladin ured Baranjske A?upanije iz PeA?uha.

PodruA?je implementacije projekta: KoprivniA?ko-kriA?evaA?ka A?upanija te A?upanije Somogy i Baranya

Ukupni budA?et projekta je 148.268,83 ai??i?? od A?ega EU sufinancira 85% budA?eta.

Implementacija projekta zapoA?inje 01. srpnja 2011. i traje do 30. lipnja 2012. godine.
Gdje Rijeke Spajaju

European UnionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska

Ova web stranica kreirana je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Koprivnice, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da odražava službeni stav Europske unije.