Projekt

Projekt pod nazivom “Cross-border work flow promotion” financira se kroz IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007.-2013. godine.

Ciljevi projekta:

 • poticanje mobilnosti radne snage u hrvatsko-mađarskom prekograničnom području
 • povećanje stope zaposlenosti
 • poticanje gospodarskog razvoja prekogranične regije
 • pružanje mogućnosti za bolje životne uvjete

Tko može sudjelovati u projektu?

 1. Posloprimci:
  • posebno mlade osobe do 35 godina života, sa srednjim ili visokim stupnjem obrazovanja, koje su informatički pismene te poznaju barem jedan strani jezik
  • ostale osobe zainteresirane za rad u susjednoj državi
 2. Poslodavci:
  • poslodavci koji su spremni zaposliti osobu iz susjedne države u svojem poduzeću
  • poslodavci/poduzetnici koji žele proširiti poslovanje na tržište susjedne države zapošljavanjem stranih državljana (otvaranje predstavništva, i sl.)

Što omogućuje WORK FLOW?

 • učenje mađarskog i engleskog jezika putem internet te��ajeva dostupnih 24/7
 • informacije o zapošljavanju u Hrvatskoj, Mađarskoj i EU
 • informacije za poduzetnike o mogućnostima širenja poslovanja na nova tržišta
 • razmjenu iskustava između poslodavaca i posloprimaca na temu mobilnosti radne snage
 • stvaranje virtualnog prostora kao centralnog mjesta za edukaciju i informiranje o mogućnostima zapošljavanja u hrvatsko-mađarskom prekograničnom području
 • promociju kulture življenja i rada u susjednoj državi

Glavni korisnik projekta je Grad Kapošvar.

Partneri na projektu su: Grad Koprivnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Križevci i Vladin ured Baranjske županije iz Pečuha.

Područje implementacije projekta: Koprivničko-križevačka županija te županije Somogy i Baranya

Ukupni budžet projekta je 148.268,83 € od čega EU sufinancira 85% budžeta.

Implementacija projekta započinje 01. srpnja 2011. i traje do 30. lipnja 2012. godine.
Gdje Rijeke Spajaju

European UnionProjekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska

Ova web stranica kreirana je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Grada Koprivnice, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da odražava službeni stav Europske unije.