Foglalkoztatás, munkaerő-mobilitás és új technológiák az Európai Unióban

A projekt során a tapasztalatok összegzése, a munkavállalók segítése céljából tanulmány készült, amely itt található meg

HU_Study_Work-flow.pdf

A projekt során a nyilvánosság biztosítása részeként a partnerek promóciós termékeket készítettek, melyek a rendezvények során kerültek terjesztésre a tájékoztató anyagok mellé. Az alábbi promóciós termékek készültek el:

New Image3

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a horvátországi munkavállalás feltételeiről

Horvát-magyar munakerő áramlás elősegítése (Munkaerőáramlás)

Munkavállalási feltételek a küldöldiek számára Horvátországban

 

A munkaerőpiac Horvátországban

A horvát munkaerőpiac számtalan lehetőséget nyújt – minnél jobban informált, annál jobbak a lehetőségei, hogy megtalálja az Önhöz illő munkát. Talán a megszokottól eltérő lépéseket kell tennie, hogy elérje célját – új tanulmányokba kezdeni, fejleszteni képességeit, vagy elhagynia lakhelyét, és körülnéznie a régióban.

Horvátországban a munkanélküliség aránya szakmánként és régiónként változó: munkaerőhiány van a nagy- és kiskereskedelemben, az iparban, a szállodákban és éttermekben, főként szezonálisan, április és október között. Emellett a szolgáltató szektor is nyújt lehetőségeket. Jelenleg a pénzügyi területeken, az oktatás és egészségügyben kevesebb az álláslehetőség, bár Horvátországban is hiány van orvosokból.

A külföldi munkavállalók számát minden évben meghatározott létszámú kvótában limitálja Horvátország kormánya, ennél több munkavállaló az adott évben nem vállalhat munkát. Megállapított kvóta van az új munkavállalók számára, és meghatározzák azt is, hogy a már kiadott munkavállalási engedélyek közül mennyi hosszabbítható meg. Emellett szezonális munkavállalásra is kiadható engedély.

Az éves kvótát az aktuális migrációs politika és a munkaerő piaci helyzet határozza meg. Ez dönti el, hogy milyen tevékenységre és foglalkozásokra lehet kiadni engedély, és azt is hogy az adott foglalkozásokon belül hány engedély adható ki. A Horvát Foglalkoztatási Hivatal, a Horvát Gazdasági Kamara, a Horvát Kereskedelmi Kamara és a szociális partnerek javaslata alapján előterjesztés készül a Minisztérium számára az adott évre javasolt kvótáról. 2011-ben az alábbi területekre adtak ki munkavállalási engedélyt: építőipar, turizmus és vendéglátás, kultúra, fuvarozás, egészségügy, tudomány és oktatás, valamint gyáripar. A külföldiekre vonatkozó kvótákról további információ az Horvátroszági Belügyminisztérium honlapján található: www.mup.hr>documents>foreigners.

 

Álláskeresés – segítség a munkavállalóknak

A Külföldiekre vonatkozó Törvény, (“Hivatalos közlöny” 130/11.), amely 2012. január 1-től hatályos, szabályozza a külföldiek belépését, mozgását, tartózkodását és munkavállalási lehetőségeit Horvátország területén. A törvény értelmében külföldi az, aki nem horvát állampolgár. A külföldiek horvátországi tartózkodása háromféle lehet: rövid távú tartózkodás, ideiglenes tartózkodás és állandó tartózkodás.

 

1. Rövid távú tartózkodás – legfeljebb 3 hónapot az országban töltő külföldi vízummal vagy vízum nélkül.

2. Ideiglenes tartózkodási engedély – olyan külföldiek számára aki az alábbi céllal szándékoznak Horvátországban tartózkodni: család újraegyesítés, középiskolai és tanulás, tudományos kutatás, humanitárius okok, munkavállalá és kitelepítettek munkavállalása.

3. Állandó tartózkodás. Az állandó tartózkodásra szóló engedélyt az a külfödli kaphaja meg, aki a kérelem benyújtásának időpontjában 5 év folyamatos ideiglenes tartózkodást tud igazolni.

 

A külföldieknek Horvátországban a munkavállalás lehetséges tartózkodási és munkavállalási engedéllyel, valamint regisztrációs igazolvánnyal, ha a Külföldiekre vonatkozó Törvény másképp nem rendelkezik. A tartózkodási és munkavállalási engedélyek az éves kvóta mértékéig adhatóak ki. A külföldi csak olyan munkát végezhet Horvátországban, amelyre vonatkozóan a tartózkodás és munkavállalási engedélyt, vagy regisztrációs igazolványt kiadták, és a munkát csak olyan munkáltató részére végezhetik, akivel kapcsolatban az enedély vagy igazolvány kiállításra került.

 

A tartózkodás és munkavállalás iránti kérelemnek az éves kvótában meghatározott mértékig lehet helyt adni. A kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

1. Munkaszerződés, írásos dokumentum a szerződéskötésről, vagy reális szavatolása a munkavállalásnak.

2. A szükséges végzettésget, képzettséget igazoló dokumentumokat.

3. Dokumentumok, melyek igazolják, hogy a munkáltató cég, leányvállalat, képviseleti iroda, iparos, egyesület vagy intézmény rendelkezik Horvátországban regisztrált.

 

A Belügyminisztérium felelős a tartózkodási és munkavállalási enegdélyek kiadásáért (www.mup.hr). A weboldalukon megtalálható az engedélyezési eljárás leírása, és a szükséges formanyomtatványok.

 

A Bevándorlási információs központok (www.migrantservicecentres.org) tájékoztatást nyújtanak a bevándorlóknak és a leendő bevándorlóknak is, akiknek a célpontja az EU, Svájc, USA, Kanada, valamint úgyszintén azoknak a külföldieknek is, akik Horvátországban szeretnének munkát vállalni. Az alábbiakkal kapcsolatban kaphat információt itt:

- munkavállalási és tartózkodási engedély,

- munkavállalási feltételek,

- külföldi tanulmányok,

- bevándorlási programok

- immigration programes,

- bevándorlók jogosultságai, és védelme

- család újraegyesítés.

 

A négy Bevándorlási információs iroda email címei, melyeket a Horvátországi Munkaügyi Hivatal működtet:

mic.zagreb@hzz.hr

mic.split@hzz.hr

mic.rijeka@hzz.hr

mic.osijek@hzz.hr

Munkavállalásához segítséget nyújthat az EURES hálózat (ec.europa.eu). Az EURES az Európai Bizottsággal partner országok munkaügyi hivatalainak részvételével létrejött hálózat. Az EURES célja, hogy információt biztosítson, tanácsokat adjon, és munkát közvetítsen mind a munkáltatók, mind pedig a munkát keresők részére, de mindenki, aki fantáziát lát ebben a rendszerben, közreműködhet az emberek szabad mozgása elvéhez kapcsolódóan.

Európa határmenti régióiban az EURES fontos szerepet játszik az inormáció nyújtásban, valamint a határmenti régiók között ingázással kapcsolatos problémáknak a megoldásában, amelyekkel minden munkavállalónak és minkáltatónak szembe kell néznie ilyenkor. Ami a munkát keresőket és a munkáltatókat illeti, az EURES célja az ablábbiak támogatása: egységes európai munkaerő piac létrehozása, amely minde EU tagország munkavállalója számára nyitva áll; államok közötti, régiók között, és határmenti munkaközvetítés, átlátható munkaerőpiaci információ csere nemzeti és regionális szinten, információ nyújtása az életkörülményekről, oktatásról, valamint az aktuális statisztikákról.

A Horvát Kereskedelmi Kamara (www.hgk.hr) valamint a Horvát Gazdasági, Munkaügy és Vállalkozói Minisztérium (www.mingorp.hr) honlapján részletes információkat talál arról, hogy hogyan indíthat vállalkozást a gazdaság különböző ágazataiban.

 

Közösen a horvát munkavállalásért

DSC_3806.JPG

Információs nap keretében tájékozódhattak február 21-én kedden a kaposvári polgármesteri hivatal okmányirodájában, illetve a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségén azok, akik a jövőben Horvátországban szeretnének munkát vállalni. A standoknál tájékoztató kiadványokkal és promóciós anyagokkal várták az álláskeresőket, akik informálódhattak a munkavállaláshoz szükséges nyelvtanulási lehetőségekről is.

A rendezvény a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósult meg, melynek célja, hogy elősegítse a határos országok közötti jó kapcsolatokat, erősítse a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést azokon a területeken, melyek által mindkét ország érintett. Az IPA programon belül Workflow – Munkaerő-áramlás (HUHR/1001/2.1.2/0005) címen nyert támogatást az önkormányzat, melynek célja a határ menti munkaerő-áramlás elősegítése, ennek részeként valósult meg az információs nap is.

A pályázat 2011. július 1. és 2012. június 30. között valósul meg, és négy partner vesz részt benne: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Kapronca város, valamint a Horvátországi Munkaügyi Központ Kapronca-Körös Megyei Kirendeltsége. A vezető partner a kaposvári önkormányzat.

A projekt összes költsége 148 268,83 euró, ebből 85 százalék, 126 027,68 euró az uniós támogatás.

Ahol A Folyók Összekötnek

European UnionA projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

A weboldal az Európai Unió támogatásával jött létre. A honlap tartalmáért Kapronca városa felel és az ott megjelentek semmilyen körülmények között nem tekinthetők a az Európai Unió és/vagy az Ügynökség véleményének.